VISPĀRĪGIE PIEDĀVĀJUMU NOTEIKUMI

  1. Organizatoram ir tiesības piedāvāt Lietotājam dažādus īpašos piedāvājumus - bonusus un akcijas, kuru ietvaros Lietotājam tiek dota iespēja saņemt papildu materiālo labumu, saskaņā ar konkrētā īpašā piedāvājuma noteikumiem. Lietotājs var izvēlēties (aktivizēt) piedāvāto bonusu, vai atteikties izmantot šo bonusu.
  2. Katra īpašā piedāvājuma izmantošana ir iespējama tikai no vienas dzīvesvietas / vienas ierīces / vienas IP adreses / vienas pārlūkprogrammas. Lietotājs var zaudēt savus bonusus, ja viņš neievēro šo noteikumu.
  3. Gadījumā, ja Organizators konstatē, ka Lietotājs izmanto īpašo piedāvājumu ļaunprātīgi (ar vienīgo mērķi saņemt pozitīvo rezultātu, izmantojot aizliegtus, krāpnieciskus vai pretlikumīgus paņēmienus), tad Lietotājam tiks nekavējoties anulētas tā Profila bonusa līdzekļu bilances, un Profils var tikt bloķēts.
  4. Laikā, kad Lietotāja Profilā ir aktivizēts kāds no piedāvātajiem bonusiem, Lietotājam ir aizliegts izmantot jebkādas stratēģijas, tajā skaitā noteiktās Azartspēlēs vākt “skatterus”, lai saņemtu griezienus ar bonusa līdzekļu palīdzību. Ja Lietotājs izmanto šādas stratēģijas (kā piemēram, atliktu spēli), kā arī tad, ja Organizatoram ir pamatots iemesls uzskatīt, ka Lietotāja darbības ir vērstas vienīgi uz ļaunprātīgu finansiālā labuma saņemšanu, izmantojot bonusa sniegtās priekšrocības, tad Organizatoram ir tiesības anulēt visus Lietotāja bonusus.
  5. SPELET.LV ir tiesības jebkurā laikā mainīt, aizliegt vai atcelt piedāvājuma noteikumus.
  6. Piedāvājuma noteikumu pārkāpuma gadījumā konkrētā piedāvājuma ietvaros izsniegtā bonusa summa tiks dzēsta.
  7. Organizatoram ir tiesības izdarīt jebkādas izmaiņas un/vai papildinājumus šajos noteikumos. Interneta vietnē SPELET.LV ir atspoguļota aktuāla īpašo piedāvājumu noteikumu redakcija. Kopā ar minētiem noteikumiem darbojas arī SPELET.LV interaktīvo azartspēļu organizēšanas un lietošanas pamatnoteikumi.

 

Noderīgi

KLIENTU APKALPOŠANA

Klientu atbalsta darba laiks: no plkst. 08.00 līdz 24.00

18+

Uzmanību! Azartspēles var izraisīt atkarību!

Ja jums vēl nav 18 gadu, jums ir aizliegts piedalīties azartspēlēs un jums ir nekavējoties jāpamet šī vietne!

Azartspēļu organizators ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIKS", juridiskā adrese Tērbatas iela 73, Rīga, LV-1001, Latvija. Interaktīvo azartspēļu licence Nr. TI-2 0.

SPELET GROUP:
MAGAZINE