Konfidencialitātes politika

 

 

1. Vispārīga informācija

1.1. Organizācija ir apņēmusies nodrošināt Personas Datu konfidencialitāti un neizpaušanu visiem šīs Tīmekļa vietnes apmeklētājiem, kuri ir iesnieguši informāciju par sevi. Šīs apņemšanās ietvaros esam ieviesuši šo Konfidencialitātes (privātuma) politiku, lai atspoguļotu mūsu apmeklētāju pašreizējo nepieciešamību uzzināt, kādu informāciju par viņiem mēs ievācam, kāpēc mums tā ir nepieciešama un kur tā nonāk, kā arī izpildītu normatīvo aktu prasības. Jūsu Personas Dati aptver jebkuru informāciju par jums, kas var jūs identificēt, vai pēc kuras var pamatoti noteikt jūsu identitāti. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIKS", Latvijā reģistrēta komercsabiedrība ar reģ. Nr. 40003029864, ir Pārzinis ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

 

1.2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIKS" (turpmāk politikā arī kā “SPELET.LV” vai “mēs”). SPELET.LV sniegtais Pakalpojums ir reģistrācija interneta vietnē SPELET.LV un mūsu sniegto azartspēļu pakalpojumu izmantošana, vai arī atteikšanās no reģistrācijas.

 

2. PERSONAS DATU PĀRZINIS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIKS"

Reģistrācijas numurs: 40003029864

Adrese: Tērbatas iela 73, Rīga, LV-1001

E-pasts: [email protected] 

Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar Jūsu datu apstrādi, lūdzu sazinieties ar mums pa norādīto e-pastu.

 

3. KĀDU JŪSU PERSONAS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM

3.1. Jūsu dati ir informācija, kuru var izmantot, lai tieši vai netieši Jūs identificētu, sazinātos ar Jums vai atrastu Jūs kā fizisko personu, turpmāk politikā - Jūsu Personas Dati. Apstrādājamo Personas Datu kategorijas ir sekojošas:

 

3.1.1. Reģistrācijas Dati: apstrādā šādus Jūsu Personas datus, kas saistīti ar Jūsu reģistrāciju mūsu interneta vietnē www.spelet.lv: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, e-pasta adrese, tālruņa numurs, un cita Jūsu sniegtā kontaktinformācija, valoda, lietotāja ID, reģistrācijas datums un laiks un piekļuve, utt. - turpmāk politikā - Reģistrācijas dati.

 

Datu apstrādes avots: Jūsu Personas Dati, kurus Jūs sniedzāt mums reģistrācijas brīdī.

 

3.1.2. Identifikācijas Dati: apstrādā šādus Jūsu Personas datus, lai veiktu Jūsu reģistrāciju un pārbaudītu Jūsu tiesības un rīcībspēju Pakalpojuma izmantošanai: vārds, uzvārds, lietotāja ID, identifikācijas dokumenta (ID) veids, ID dokumenta kopija, informācija par dokumenta derīgumu, pilsonība, adrese, valoda, valūta, tālruņa numurs, e-pasts, kredītiestādes konta vai maksājumu iestādes konta vai e-maka informācija, Pakalpojuma izmantošanas datums un laiks utt. - turpmāk politikā - Identifikācijas dati.

 

Datu apstrādes avots: Jūsu Personas Dati, kurus Jūs sniedzat mums tieši reģistrācijas brīdī un Jūsu Personas Dati, kurus mums dara pieejamus identifikācijas pakalpojumu sniedzēji.

 

3.1.3. AML Dati: apstrādā šādus Jūsu Personas Datus, lai veiktu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma tiesību normās noteikto, lai konstatētu, vai Jūs esat politiski nozīmīga persona, vai Jūs esat saistīts ar politiski nozīmīgu personu, vai varam sniegt Pakalpojumu, vai mums jāatturas no Pakalpojuma sniegšanas un ziņot regulatīvajām iestādēm par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, ID dokumentā norādītās ziņas, ziņas par personas darījumiem (summa, rēķina veids, darījuma veids), paraksts, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, ID dokumenta kopija, ziņas par politisko statusu, ziņas par patiesā labuma guvēju, ienākuma avotiem un ar tiem saistīto informāciju utt.- turpmāk politikā AML dati.

 

Datu apstrādes avots: Jūsu Personas Dati, kurus Jūs sniedzat SPELET.LV tieši, un Jūsu Personas Dati, kurus mums dara pieejamus finanšu un klientu identifikācijas pakalpojumu sniedzēji.

 

3.1.4. Azartspēļu Dati: apstrādā šādus Jūsu Personas Datus, lai sniegtu Jums Pakalpojumu: pašatteikšanās dati, dati par izslēgšanu no azartspēlēm, lietotāja ID, valūta, pašreizējā bilance, spēles / turnīra ID, pārdevēja ID, laimētā summa, izmaksas summa, turnīra ieņēmumi, partijas, azartspēļu spēlēšanas vēsture, autorizācijas dati, IP adrese, dzimums, kontaktinformācija, Pakalpojuma izmantošanas datums un laiks utt. - turpmāk politikā - Azartspēļu dati.

 

Datu apstrādes avots: Jūsu Personas Dati, kurus Jūs sniedzat mums vai kas iegūti Pakalpojuma izmantošanas laikā, Jūsu Personas Dati, kurus esam saņēmuši no mūsu azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem, un Jūsu Personas Dati, kas ievākti no mums pieejamajām datu bāzēm saistībā ar Pakalpojuma sniegšanu, tai skaitā pašatteikušos personu reģistra.

 

3.1.5. Tehniskie Dati: apstrādā šādus Jūsu Personas Datus laikā, kad Jūs apmeklējat interneta vietni www.spelet.lv: IP adrese (tostarp atrašanās vieta, pamatojoties uz IP adresi), piekļuves pakalpojuma sniedzējs, atsauces URL, datums, laiks, piekļuves kodi, sesijas atslēga, pārlūkprogrammas veids un versija, operētājsistēma, nodoto datu apjoms un statuss, MAC adrese utt. – turpmāk politikā Tehniskie dati.

 

Datu apstrādes avots: Kamēr Jūs pārlūkojat www.spelet.lv, tā pati ģenerē Tehniskos datus vai ievāc tos no Jūsu ierīces.

 

3.1.6. Saziņas Dati: apstrādā šādus Jūsu Personas Datus, kad Jūs sazināties ar mums, izmantojot interneta vietni www.spelet.lv čat botu, e-pastus, pastu vai iesniedzot sūdzības: Jūsu ziņas saturs, e-pasta adrese vai sociālo mediju kontakti, dokumenta rekvizīti un saturs utt. – turpmāk politikā Saziņas dati.

 

Datu apstrādes avots: Jūsu Personas Dati, kurus Jūs sniedzat mums tieši.

 

3.1.7. Naudas Dati: apstrādā šādus Jūsu Personas Datus, lai uzsāktu ar Pakalpojumu saistītos naudas pārvedumus: vārds, uzvārds, lietotāja ID, bankas, maksājuma iestādes numurs, darījuma summa, darījuma datums un laiks utt. – turpmāk politikā - Naudas dati.

 

Datu apstrādes avots: Jūsu Personas Dati, kurus Jūs sniedzat mums, pieprasot veikt darbības ar naudas pārskaitījumu, un Jūsu Personas Dati, kas saņemti no maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.

 

3.1.8. Komunikācijas Dati: apstrādā šādus Jūsu Personas Datus komunikācijas nolūkos: vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums, kontaktinformācija, datums un laiks, kad Jums ir sniegta komunikācija, Jūsu izvēles, utt. – turpmāk politikā - Komunikācijas dati.

 

Datu apstrādes avots: Jūsu Personas Dati, kurus Jūs sniedzat pie reģistrācijas attiecībā uz komunikācijas izvēli un tieši vai netieši (piemēram, izmantojot sīkdatnes) Pakalpojuma lietošanas laikā.

 

3.1.9. Klientu Atbalsta Dati: apstrādā šādus Jūsu Personas Datus, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu: lietotāja ID, azartspēļu apgrozījums, pakalpojuma izmantošanas datums, aptaujas informācija, citi Jūsu Personas Dati, izņemot sensitīvos datus, kurus Jūs mums nododat, utt. – turpmāk politikā – Klientu Atbalsta dati.

 

Datu apstrādes avots: Jūsu Personas Dati, kurus Jūs sniedzat mums tieši vai netieši.

 

3.1.10. Administratīvie Dati: apstrādā turpmāk minētos Jūsu Personas Datus, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktos noteiktajām arhivēšanas un grāmatvedības uzskaites prasībām: vārdu, uzvārdu, darījuma informāciju, personas kodu, kontaktinformāciju, utt. – turpmāk politikā – Administratīvie dati.

 

Datu apstrādes avots: Jūsu Personas Dati, kurus Jūs sniedzat mums Pakalpojuma lietošanas laikā.

 

3.1.11. Sīkdatnes: apstrādā sīkdatnes. Lūdzu skatīties sadaļu Sīkdatņu politika (punkts Nr.9). Turpmāk politikā – Sīkdatņu dati.

 

Datu apstrādes avots: Jūsu Personas Dati, kurus Jūs sniedzat pie netieši apmeklējot mūsu interneta vietni www.spelet.lv.

 

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES PAMATS

Datu apstrāde ir balstīta uz:

4.1. tiesību aktos noteikto prasību izpildi - mums Jūsu Personas Dati ir jāapstrādā saskaņā ar tiesību akta prasībām, un ne Jūs, ne mēs nevaram šo ietekmēt;

 

4.2. savstarpējā līguma izpildi (līgumi, vispārējie noteikumi, atsevišķie noteikumi, utt., kura puses esam mēs un Jūs, un kuriem Jūs esat piekritis, reģistrējoties vai izmantojot Pakalpojumu_;

 

4.3. mūsu leģitīmo interesi; un

 

4.4. Jūsu piekrišanu, lai pastāvīgi uzlabotu vai atjauninātu mūsu piedāvājums Jums.

 

Pārskatāmībai un ērtībai norādām apstrādes mērķi, pamatu un kategorijas ar nosacījumu, ka tās nav izsmeļošas un sniegtas tikai ērtības labad, jebkuru precizējošu jautājumu gadījumā lūdzu sazinieties Datu Pārzini.Apstrādes mērķis

Tiesiskais pamats

Kategorijas

Komunikācija ar klientu, informācijas satura pielāgošana

Piekrišana

Komunikācijas dati, Sīkdatnes

Spēlētāja konta reģistrācija

Līguma izpilde

Reģistrācijas dati

Identitātes, PEP, pašatteikušos reģistra u.c. pārbaudes

Piemērojamie normatīvie akti

Identifikācijas dati, AML dati

Datu saglabāšana par maksājumiem

Piemērojamie normatīvie akti

Identifikācijas dati, Azartspēļu dati, Naudas dati

Tīmekļa vietnes un pakalpojuma uzlabošana

Leģitīmās intereses vai Jūsu piekrišana

Tehniskie dati, Sīkdatnes, Saziņas dati, Klientu atbalsta dati

Klientu atbalsts un saziņa

Leģitīmās intereses

Saziņas dati, Klientu atbalsta dati

Klientu darījumu kontrole, izpēte AML jomā, aizdomīgi darījumi

Piemērojamie normatīvie akti

Visi dati

Statistikas datu analīze

Leģitīmās intereses

Tehniskie dati, Sīkdatnes, Azartspēļu dati, Klientu atbalsta dati

Datu nodošana citiem datu apstrādātājiem verifikācijas, maksājumu vai citu pakalpojumu saņemšanai


Leģitīmās intereses

Tehniskie dati, Naudas dati, Azartspēļu dati, Identifikācijas dati

Pakalpojuma drošības nodrošināšana

Leģitīmās intereses

Visi dati

Datu nodošana SPELET.LV ietvaros

Leģitīmās intereses, Līguma izpilde

Visi dati

Personas datu saglabāšana rezerves kopiju sistēmās

Piemērojamie normatīvie akti un leģitīmās intereses

Visi dati

Personas datu dzēšana

Piemērojamie normatīvie akti

Visi dati5. AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA UN PROFILĒŠANA

5.1. SPELET.LV var apstrādāt Jūsu Personas Datus automatizēti, un turpmāk minētajās situācijās mūsu lēmumu pieņemšanas process var būt automatizēts, pamatojoties uz tiesību aktu izpildi vai mūsu savstarpējā līguma izpildi:

 

5.1.1. Jūsu identitātes pārbaude un atļauja piekļūt Pakalpojumam pēc spēlētāja konta reģistrēšanas interneta www.spelet.lv vietnē - reģistrējoties Pakalpojumam vietnē, automatizētā lēmumu pieņemšanas procesā mēs varam pārbaudīt, vai Jūs atbilstat lietotāja konta reģistrācijas un Pakalpojuma piekļuves kritērijiem. Lēmumu pieņemšanas process var ietvert Jūsu Personas datu (piemēram, dzimšanas datuma (vecuma), personas koda, valstspiederības, pašatteikšanās datu un atteikšanās no azartspēlēm datu) analīzi saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām atļaujas prasībām. Jūsu Personas Datus parasti iegūst no Jums tieši, vai arī tos vāc no datubāzēm, kuras ir pieejamas mums saistībā ar Pakalpojuma sniegšanu (piemēram, personu, kurām ir noteikti azartspēļu ierobežojumi, saraksts). Automatizētā lēmuma rezultātā Jūsu reģistrācija un piekļuve Pakalpojumam tiks autorizēta vai noraidīta.

 

5.1.2. Lietotāja maksājuma verifikācija - saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem mums ir pienākums pārbaudīt, vai Jūsu maksājumu konta informācija atbilst lietotāja konta informācijai, kuru esat sniedzis Pakalpojuma izmantošanai. Subjekti, uz kuriem attiecas šāds automatizētais lēmums, ir bankas, maksājuma iestādes konta rekvizīti (nosaukums, konta numurs). Naudas pārskaitījumi uz Jūsu lietotāja kontu tiek izpildīti vai noraidīti, pamatojoties uz automatizētu lēmumu.

 

5.1.3. Atbilstība noteikumiem, kuriem Jūs esat piekritis un kuri Jums ir jāievēro - mēs analizējam Jūsu darbības interneta vietnē www.spelet.lv, lai atklātu piemērojamo tiesību aktu vai Pakalpojuma noteikumu pārkāpumus.

5.1.4. Risku novērtēšana un atbilstība Pakalpojumu noteikumiem: mēs neatļaujam piekļuvi Pakalpojumam tādām trešajām personām, kuras cenšas sabojāt kodu, veikt izmaiņas azartspēļu programmatūrā vai veic citas līdzīgas darbības, un attiecīgi aktīvi veicam pasākumus, lai izvairītos no tādu skriptu, botu un citu ierīču un paņēmienu izmantošanas, kuri traucē godīgu spēli vai mūsu darbu. Mēs varam analizēt Jūsu darbības interneta vietnē www.spelet.lv un Pakalpojuma sniegšanas gaitā. Minētās analīzes nolūkam mēs galvenokārt paļaujamies uz Tehniskajiem datiem un Azartspēļu datiem. Mēs salīdzinām minētos Personas datus ar Jūsu Personas Datiem, kurus esam iepriekš ievākuši vai saņēmuši no trešās puses pakalpojumu sniedzējiem par Jums vai Jūsu ierīci. Pamatojoties uz automatizēti pieņemto lēmumu, SPELET.LV un/vai piesaistītais azartspēļu pakalpojumu sniedzējs (kurš apstrādā minētos datus apkopotā veidā, pamatojoties tikai uz lietotāja ID) var ierobežot piekļuvi Pakalpojuma funkcijām (piemēram, ierobežot maksimālās likmes summu utt.), pat ja mums ir aizdomas, ka darbība nav atbilstīga.

 

5.1.5. Negodīgas spēlēs atklāšana - saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, mums var būt pienākums atklāt un atturēt no darbībām, kas saistītas ar noziedzīgi tiesību aktu pārkāpumiem vai negodīgu spēli. SPELET.LV vai krāpšanas novēršanas pakalpojumu sniedzējs salīdzina Jūsu ierīces tiešsaistes identifikatorus (piemēram, Tehniskos datus, Sīkdatņu datus un Azartspēļu datus ar līdzīgiem Jūsu Personas Datiem, kas iepriekš ievākti par Jums vai Jūsu ierīci, kuru izmanto, lai piekļūtu attiecīgajai interneta vietnei. Konstatējot, ka Jūsu kontam vai ierīcei ir krāpniecisks modelis vai ka tā ir saistīta ar tiesību aktu pārkāpumu, pamatojoties uz automatizēti pieņemtu lēmumu, SPELET.LV var ierobežot Jūsu piekļuvi Pakalpojumam.

 

5.1.6. Aprakstītos automatizētos lēmumus parasti pieņem bez SPELET.LV darbinieka līdzdalības. Jums ir tiesības pieprasīt SPELET.LV darbinieka līdzdalību saistībā ar apakšpunktos minēto lēmumu pieņemšanu, kā arī izteikt savu viedokli attiecībā uz šādu lēmumu un apstrīdēt to.

 

6. GLABĀŠANAS TERMIŅŠ

6.1. Jūsu Personas Dati, tiek saglabāti tikai tik ilgi, cik ir saprātīgi nepieciešams, lai sasniegtu šajā politikā atrunātos mērķus, vai tik ilgi, cik nosaka tiesību akti, piemēram:

 

6.1.1. AML dati – 5 gadi no dienas, kad izbeidzas mūsu Līguma attiecības, izņemot spēles datus, kas tiek dzēsti pēc 5 gadu termiņa no to rašanās dienas.

 

6.1.2. Reģistrācijas, Identifikācijas un Azartpsēļu dati – 5 gadi no dienas, kad pēdējo reizi apmeklējāt interneta vietni www.spelet.lv.

 

6.1.3. Naudas dati – 6 gadi pēc 31.decembra darījumiem, kas reģistrēti tajā gadā līdz 31.decembrim.

 

6.1.4. Komunikācijas dati - izbeidzot līgumu, izņemot pašu komunikācijas saturu, kas tiek glabāts 3 gadus.

 

6.1.5. Tehniskie dati - datu glabāšanas termiņš ir 30 dienas no minēto datu vākšanas brīža.

 

6.1.6. Visi pārējie dati – 5 gadi no dienas, kad tie saņemti.

 

6.2. Glabāšanas termiņa periods var tikt pagarināts pēc SPELET.LV vienpersoniska lēmuma, ja tas ir nepieciešams, lai mēs izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, atrisinātu strīdus, vai izpildītu līgumu. SPELET.LV var arī anonimizēt Jūsu Personas datus un saglabāt minēto anonimizēto informāciju nenoteiktu laiku.

 

6.3. Dati, kas izvietoti uz rezerves kopijām, tiek dzēsti pēc rezerves kopijas cikla beigām. SPELET.LV nodrošina, lai rezerves kopijas perioda laikā rezerves kopijas materiāliem tiktu piemērotas atbilstošas garantijas. Rezerves kopijas netiek izmantotas, t.i., tās netiek apstrādātas citiem mērķiem, un SPELET.LV tās izdzēš, cik drīz vien iespējams, t.i., pēc SPELET.LV rezerves kopijas cikla beigām Jūsu Personas Dati tiks iznīcināti.

 

7. JŪSU TIESĪBAS

7.1. Jūs jebkurā brīdī varat izmantot turpmāk minētās tiesības attiecībā uz Jūsu Personas Datu apstrādi, sazinoties ar mums:

 

7.1.1. Tiesības piekļūt: Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jebkuriem datiem, kurus var uzskatīt par Jūsu Personas datiem. Tas ietver tiesības tikt informētam par to, vai mēs apstrādājam Jūsu Personas datus, mūsu apstrādāto Personas datu kategoriju veidi un mūsu datu apstrādes nolūks.

 

7.1.2. Tiesības veikt labojumus: Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu Jūsu Personas datus, ja uzskatāt, ka tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.

 

7.1.3. Tiesības iebilst: Jums ir tiesības iebilst pret noteiktu Personas datu apstrādi, tostarp, piemēram, automatizētu lēmumu pieņemšanu, pamatojoties uz Jūsu Personas datiem, vai gadījumos, kad mēs apstrādājam Jūsu Personas datus, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm.

 

7.1.4. Tiesības ierobežot Personas datu apstrādi: Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežotu Jūsu Personas datu apstrādi, ja vēlaties: 1) iebilst pret datu apstrādes likumību; 2) sakārtot Personas datu nelikumīgu apstrādi; 3) saņemt Personas datus vai izvairīties no to dzēšanas, lai izveidotu vai aizstāvētos pret juridiskām prasībām; vai 4) pieprasīt apstrādes ierobežošanu līdz brīdim, kamēr tiks izvērtētas SPELET.LV leģitīmās intereses attiecībā uz konkrēto apstrādes darbību.

 

7.1.5. Tiesības dzēst: Jūs varat pieprasīt, lai Jūsu Personas dati tiktu izdzēsti, ja tie vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem tie tika vākti, vai ja uzskatāt, ka to apstrāde nav likumīga, vai ja uzskatāt, ka Personas dati ir jādzēš, lai izpildītu likumā noteiktu prasību.

 

7.1.6. Tiesības uz datu pārnesamību: Ja Jūsu Personas dati tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem ar Jūsu piekrišanu vai pamatojoties uz savstarpējām līgumattiecībām, Jūs varat pieprasīt, lai mēs sniegtu Jums šos Personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Turklāt Jūs varat pieprasīt Personas datu nosūtīšanu citam datu pārzinim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka to būs iespējams izdarīt tikai tad, ja tas ir tehniski iespējams.

 

7.1.7. Tiesības atsaukt savu piekrišanu: Gadījumos, kad apstrāde ir balstīta uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu minētajai apstrādei.

 

7.1.8. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei: Ja Jūs neapmierina mūsu atbilde uz Jūsu pieprasījumu saistībā ar Personas datiem vai ja uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu Personas datus neatbilstoši likumam, Jūs varat iesniegt savu prasību Latvijas Datu aizsardzības inspekcijai [email protected] (www.dvi.gov.lv).

 

8. JŪSU PERSONAS DATU ATKLĀŠANA VAI NODOŠANA

8.1. SPELET.LV atklāj Jūsu Personas datus trešajām personām tikai saskaņā ar šo politiku, iekšējo datu apstrādes politiku un tikai personām, kuras ir pilnvarotas apstrādāt Personas datus un kuras ir apņēmušās ievērot konfidencialitātes saistības, vai kurām ir jāievēro konfidencialitātes saistības saskaņā ar tiesību aktiem, vai ja būsiet devis savu piekrišanu šādai izpaušanai. 

 

8.2. SPELET.LV nenodod datus ārpus Eiropa Savienības, taču patur iespēju atsevišķos gadījumos nodot Jūsu Personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm, ja attiecīgie darbības pakalpojumi tiek sniegti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm. Mēs varam izvēlēties izmantot īpašus Personas datu aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu Personas datu drošību. Jums ir tiesības iepazīties vai saņemt informāciju par Jūsu Personas datu nodošanu ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas un to ietvertajām garantijām, sazinoties ar mums, izmantojot šajā Paziņojumā norādīto kontaktinformāciju.

 

9. SĪKDATŅU POLITIKA

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu jūsu pārlūkošanas pieredzi mūsu vietnēs un lietojumprogrammās.

 

Lūdzu, izlasiet tālāk, lai uzzinātu vairāk par to, kā sīkdatnes darbojas, kā mēs izmantojam sīkfailus un citas metodes tīmekļa vietņu lietojuma datu vākšanai un kā jūs varat tos bloķēt vai izdzēst.

 

Kas ir sīkdatne?

 

Sīkdatne ir mazs teksta fails ar informāciju, kas tiek glabāta jūsu datorā vai mobilajā ierīcē. Sīkdatne tiek izmantota tehniskiem iemesliem, un lai atvieglotu mūsu vietņu un lietojumprogrammu izmantošanu, un jūsu pārlūkprogrammā vai ierīcē tos uzglabā. Katra vietne var nosūtīt savu sīkdatni uz jūsu tīmekļa pārlūkprogrammu, ja jūsu pārlūkprogrammas uzstādījumi to atļauj. Daudzas vietnes to dara ikreiz, kad lietotājs apmeklē viņu vietni, lai izsekotu tiešsaistes plūsmu.

 

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

 

Mēs izmantojam sīkdatnes un citus identifikatorus, lai uzlabotu jūsu pārlūkošanas pieredzi un padarītu jūsu pieredzi ar mums pēc iespējas patīkamāku, piemēram:

 

- pieteikšanās un vēlamo iestatījumu atpazīšana;

 

- lietotāju uzvedības novērtēšana, lai mēs varētu veikt uzlabojumus; un

 

- jūsu meklēšanas un citas izturēšanās analīze, apmeklējot mūsu vietni, lai sniegtu jums saturu, kas, mūsuprāt, uzlabo jūsu pieredzi mūsu vietnē, un lai parādītu atbilstošu reklāmu, kad apmeklējat citas izvēlētās vietnes.

 

Šīs sīkdatnes neapkopo informāciju par jums, ko varētu izmantot komunikācijas nolūkos vai atcerēties, kur esat bijis internetā.

 

Mēs izmantojam funkcionalitātes sīkdatnes

 

Mēs izmantojam funkcionalitātes sīkdatnes, lai atcerētos jūsu vēlmes mūsu vietnēs (piemēram, jūsu kriptēto ID, valodu vai reģionu, kurā atrodaties) un nodrošinātu uzlabotas, personiskākas funkcijas. Lūdzu, ņemiet vērā: ja izdzēsīsit šos sīkfailus no sava pārlūka, mēs vairs nevarēsim atcerēties jūsu preferences vai atcerēties jūsu pieteikšanās informāciju vai sniegt jums pieprasīto saturu. Daži piemēri: mēs glabājam jūsu sesijas informāciju sīkdatnē jūsu ierīcē, lai jūs varētu iegūt pastāvīgu pieredzi visā vietnē; ja jūs atsakāties no reklamēšanas, kas balstīta uz interesēm, mēs jūsu atteikšanās preferences saglabājam jūsu ierīces sīkfailā.

 

Mēs izmantojam veiktspējas sīkdatnes

 

Šīs sīkdatnes palīdz uzlabot SPELET.LV darbību. Tas mums palīdzēs samazināt tīkla joslas platumu, vēlreiz neiegūstot datus, ja tas jau ir saglabāts Jūsu ierīcē. Visa informācija, ko šīs sīkdatnes vāc, ir apkopota un tāpēc anonīma. Ja jūs neatļausiet šos sīkfailus, tad mums būs jāpieprasa dati atkārtoti katru reizi, kad apmeklējat vietni, un tas kavējas ar pieredzi. To izmanto tikai, lai uzlabotu mūsu vietnes darbību un nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi.

 

Mēs izmantojam tīmekļa analītiku

 

Šajā vietnē tiek izmantots Google Analytics, kas ir visplašāk izmantotais tīmekļa analītikas pakalpojums internetā. Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu vietnes izmantošanu, apkopotu vietņu operatoru pārskatus par vietnes darbību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes darbību un interneta izmantošanu. Mēs izmantojam informāciju, lai apkopotu pārskatus un padarītu mūsu vietni efektīvāku. Apkopotie dati parasti tiek apkopoti, lai sniegtu tendences un lietojuma modeļus biznesa analīzei, vietņu / platformu uzlabošanai un veiktspējas rādītājiem. Ievāktās informācijas veids ietver to, cik daudz apmeklētāju apmeklē mūsu tīmekļa vietnes, cik klientu piesakās, kad viņi apmeklēja, cik ilgi u.c. Tās palīdz mums uzzināt, kuras lapas ir vispopulārākās un mazāk populāras, un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas pa vietni.

 

Tiešsaistes uzvedības komunikācija

 

Tiešsaistes uzvedība ir veids, kā apkalpot komunikāciju jūsu apmeklētajās vietnēs un padarīt to atbilstošākas Jums un Jūsu interesēm.

 

Šīs sīkdatnes un citas tehnoloģijas tiek izmantotas, lai identificētu Jūsu intereses, pamatojoties uz Jūsu meklējumiem un citu uzvedību, apmeklējot mūsu vietni. Mēs varam dalīties ar šo informāciju ar mūsu uzticamajiem plašsaziņas līdzekļu, komunikācijas un analītikas partneriem, lai mēs varētu parādīt jums piemērotu un personalizētu reklāmu.

 

Kā pārvaldīt sīkdatņu uzstādījumus?

 

Jums ir izvēles iespējas, kā tiek izmantotas sīkdatnes, un sīkdatnes iestatījumus var mainīt jebkurā laikā, apmeklējot sīkdatņu iestatījumu lapu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka bez būtiskām sīkdatnēm, kas nepieciešami, lai sniegtu jums vislabāko iespējamo pakalpojumu, uzturētu drošības prasības vai garantētu jebkādas juridiskas prasības.

 

Jūs varat kontrolēt sīkdatnes no sava pārlūka

 

Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai automātiski liegtu sīkdatnes glabāšanu vai informētu jūs, kad vietne vēlas saglabāt sīkdatnes Jūsu datorā. Iepriekš saglabātās sīkdatnes var izdzēst arī caur pārlūkprogrammu. Jūs jebkurā laikā varat pārvaldīt savas datu preferences saistībā ar sīkdatņu un līdzīgu tehnoloģiju izmantošanu. Ja vēlaties pārvaldīt sīkdatņu lietošanu vai atteikties no tās, varat to izdarīt, iestatot pārlūkprogrammā nepieņemt noteiktas vai visas sīkdatnes. Lai uzzinātu, kā to izdarīt, lūdzu, skatiet sava pārlūka palīdzības informāciju vai apmeklējiet vietni www.aboutcookies.org.

 

Lūdzu, ņemiet vērā:

 

- ja sīkdatnes tiek izdzēstas vai noraidītas:

 

- dažās vietnēs un funkcijās šajā vietnē ir nepieciešamas sīkdatnes, un tās var nedarboties; un

 

Lai iegūtu papildinformāciju par šajā vietnē izmantotajām sīkdatnēm, lūdzu, sazinieties ar mums [email protected] 

 

Kuras sīkdatnes mēs izmantojam

 

 

Zemāk esošajās tabulā ir norādītas īpašas sīkdatnes, kas tiek izmantoti attiecīgi mūsu vietnē un mobilajā lietotnē. Tabulās ir norādīts arī katras sīkdatnes mērķis.

 

Sīkdatņu nosaukums

Apraksts

"authToken"

Izmantota spēlētāja identifikācijas procesā, obligāta

"refreshToken"

Izmantota spēlētāja identifikācijas procesā, obligāta

"isLeftBettingDrawerOpen"

Izmantota, lai saglabātu lietotāja saskarni pēc tam, kad mājas lapa tiek atjaunināta, izvēles

"isRightBettingDrawerOpen"

Izmantota, lai saglabātu lietotāja saskarni pēc tam, kad mājas lapa tiek atjaunināta, izvēles

"affiliate"

Izmantota kā “btag” mārketinga interesēs, izvēles Ja izvēlaties nepieņemt noteiktas vai visas sīkdatnes, mēs nevaram garantēt, ka mūsu vietne darbosies pareizi, un mēs nevaram būt atbildīgi par iespējamām kļūdām. Zemāk esošajā sarakstā ir norādīti īpašās sīkdatnes, kas tiek izmantoti attiecīgi mūsu vietnē un mobilajā lietotnē.

 

10. PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS

Laiku pa laikam šī politika var tikt grozīta, lai atspoguļotu izmaiņas attiecībā uz to, kā mēs apstrādājam Jūsu Personas Datus, un šādā gadījumā jaunākā šā Paziņojuma redakcija būs redzama šajā lapā. Ja nepiekrītat kādām no veiktajām izmaiņām, varat nekavējoties atsaukt savu piekrišanu un pārtraukt mūsu pakalpojumu izmantošanu vai sazināties ar mums. Lūdzu, periodiski to pārbaudiet, jo īpaši pirms jaunas personiski identificējamas informācijas sniegšanas.

 

Noderīgi

KLIENTU APKALPOŠANA

Klientu atbalsta darba laiks: no plkst. 08.00 līdz 24.00

18+

Uzmanību! Azartspēles var izraisīt atkarību!

Ja jums vēl nav 18 gadu, jums ir aizliegts piedalīties azartspēlēs un jums ir nekavējoties jāpamet šī vietne!

Azartspēļu organizators ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIKS", juridiskā adrese Tērbatas iela 73, Rīga, LV-1001, Latvija. Interaktīvo azartspēļu licence Nr. TI-2 0.

SPELET GROUP:
MAGAZINE